MG Boards

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR
 
1.1. SATICI:
Ünvanı   :  Altın Et Gıda Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Adres     : Muttalip Emirler Mahallesi Sanayi Caddesi 24.Sokak No:21/B Tepebaşı / Eskişehir 
Telefon   : +90 530 308 89 69
 
1.2- ALICI:
Adı / Soyadı:
Adres:
E-Mail:
Telefon:
Tarih:
 
MADDE 2- KONU 
İş bu sözleşmenin konusu, ALICI'nın, SATICI'ya ait https://www.altinpet.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunmasi Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 
 
MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
3.1- Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Vergiler Dahil Satış Bedeli aşağıda belirtildiği gibidir. 
Ürün Tutar Adet, Kargo Ücreti, Kdv, Toplam Tutar 
 
3.2- Teslimat Şekli ve Adresi
Teslimat Adresi: 
Teslim Edilecek Kişi: 
Fatura Adresi: 
 
Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, alıcının yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler  ALICI'ya aittir. Gönderilen teslimata ilişkin kargo ücreti, SATICI tarafindan karşıanacaktır.
 
3.3- Ödeme Şekli : Satıcının Banka Hesabına,Kredi kartı ile. 
 
3.4- SATICI, tarafından vadeli satış uygulaması yapılmamaktadır. Ödeme kredi kartı ile yapılacağından SATICI tarafından gecikme faizi uygulanmaz. Ancak anlaşmalı bankalara ait kredi kartları ile yapılan alışverişlerde vadeli kampanyalar uygulanmakta fakat kredi kartları ile ilgili yapılan alışverişlerde uygulanan vade koşulları, faiz oranı ve diğer ödeme koşulları kredi kartlarına göre değişkenlik göstermektedir. Kredi kartı ile verilen siparişlerde vade farkı uygulanması halinden "Vadeli Satış Bedeli" alanı ürünün normal satış bedeli yanında gösterilmektedir. 
 
3.5- Diğer yandan vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
3.6- Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda, Altın Et Gıda Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Üye iş yeri yani Altın Et Gıda Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bir iade işlemi sözkonusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye iş yeri yani Altın Et Gıda Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince müşteriye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade Altın Et Gıda Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. 
 
ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder. 
 
MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, www.altinpet.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 
 
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 10 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
 
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 
 
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 
 
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 
 
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
 
4.7-Garanti Belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı ve bozuk (ayıplı) olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için SATICIYA gönderebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır. 
 
4.8- ALICI’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ürün tutarı, siparişin ALICI tarafindan iptal edilmesinden sonra 14 Iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir. 
 
MADDE 5- TEMERRÜT HÜKÜMLERI
Tarafların iş bu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacaktır. Bu durumda alacaklı, sözleşmenin feshini veya bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir. 
 
Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinin son fıkrası gereğince satıcı, Altın Et Gıda Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi sipariş konusu mal veye hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek (tedarikçi firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu), sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, Altın Et Gıda Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüt eder. 
 
Altın Et Gıda Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, iş bu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda ALICI, SATICI firmanın hiçbir sorumluluğu olmadığını,siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 iş günü içerisinde kendisine ödenir.(kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından kabul edilir.) 
 
MADDE 6- YETKİLİ MAHKEME
İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 
 
Siparişin gerçeklesmesi durumunda ALICI iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 
 
SATICI:  
 
Ünvanı  : Altın Et Gıda Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Adres    : Muttalip Emirler Mahallesi Sanayi Caddesi 24.Sokak No:21/B Tepebaşı / Eskişehir 
Telefon : +90 530 308 89 69
 
ALICI :
 
Adı / Soyadı:
Adres: 
E-Mail: 
Telefon: 
Tarih: 
 
Bu sözleşmenin bir kopyası siparişinizi oluşturduktan sonra e-posta adresinize sipariş onay e-postası ile birlikte gönderilecektir.